Trong quá trình xây dựng nhà cửa công việc phòng mối cho đồ gỗ là rất quan trọng. Hóa chất phòng mối cho gỗ có cấu tạo hóa học khác so với hóa chất diệt mối đất.

dan moiGỗ có thể được tẩm hóa chất chống mối trước khi lắp đặt vào công trình. Hiện nay, sản phẩm  được chấp thuận cho việc phòng mối là disodium octoborate-tetrahydrate là thành phấn chính có trong các loại thuốc diệt mối có trên thị trường như BoraCare®, Bor-ram®).

Theo số liệu được cung cấp bởi các nhà nghiên cứu và sản xuất thuốc diệt mối. Mối sẽ không ăn gỗ đã bị tẩm thuốc nhưng chúng có thể  tấn công gỗ lân cận không được điều trị, như những tấm ván ở chân tường. Nếu không xử lý mối một cách toàn diện cho công trình nhà thì việc mối đến làm tổ  ngay cả khi gỗ đã được xử lý.

VIET NAM PEST CONTROL – DIET MOI TAI SAI GON

Bài viết liên quan

Mẹo diệt muỗi

Mẹo diệt kiến

Mẹo diệt gián

Mẹo diệt rệp, bọ

Thuốc diệt côn trùng

Máy phun diệt côn trùng

Bả diệt gián

Bả diệt kiến

Bả diệt chuột