PHUN THUỐC MUỖI

DỊCH VỤ PHUN HÓA CHẤT DIỆT MUỖI LÀ DỊCH VỤ TỐT NHẤT CỦA THÔNG TÍN PEST CONTROL

Thông Tín Pest Control là công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực diệt muỗi ở Việt Nam
Muỗi là côn trùng gây có khả năng mang những mầm bệnh truyền nhiễm lây sang người chính vì thế diệt muỗi là vấn đề thật sự cấp thiết
Để thực hiện dịch vụ diệt muỗi Thông Tín Pest Control sẽ cử cán bộ đến khảo sát thực tế các khu vực và diện tích cần phun.
Sau khi khảo sát và hai bên thống nhất diện tích cần phun, chúng tôi tiến hành lập báo giá gửi quý cơ quan, cá nhân.
Hai bên thỏa thuận hợp đồng dịch vụ phun diệt muỗi: Loại hóa chất sử dụng, tính an toàn, Hình thức thanh toán, thời gian thực hiện, các trường hợp được bảo hành và không được bảo hành…
Pha hóa chất: Cán bộ chuyên ngành côn trùng và động vật y học sẽ tiến hành pha hóa chất theo công thức quy định đảm bảo an toàn cho người và hiệu quả diệt côn trùng gây hại.
Phun hóa chất: Cán bộ của Thông Tín Pest Control sẽ sử dụng bình phun hoặc máy phun thích hợp với từng khu vực cần phun (Phun tồn lưu) theo quy định Phun chống dịch
Cơ quan cử người giám sát trong suốt quá trình thực hiện.
Hai bên thống nhất ký biên bản nghiệm thu làm căn cứ để tiến hành thanh lý hợp đồng.
Hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng, và làm thủ tục thanh toán

THÔNG TÍN PEST CONTROL

Leave a Reply


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up